O mnie

    Urodziłem się w 1972 roku.

    W latach 1991-1997 - studiowałem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie: Poznański Uniwersytet Medyczny)

    W latach 2001-2007 odbyłem szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii dziecięcej w Klinice Chirurgii i Urologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończone uzyskaniem tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

    W latach 2007-2008 przeprowadziłem przewód doktorski na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

    W latach 2011-2014 odbyłem szkolenie specjalizacyjne w zakresie urologii dziecięcej w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ukończone uzyskaniem tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

    Pracuję w Oddziale Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, gdzie pełnię funkcję koordynatora.

Mam tam możliwość diagnostyki i leczenia operacyjnego dzieci z użyciem nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego (laparoskopia, 3D laparoskopia, cystoskopia, ureterorenoskopia (URS), PCNL, laser, torakoskopia, 3D torakoskopia, artroskopia, endoskopia przewodu pokarmowego, pracownia urodynamiczna).

         Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

    W mojej pracy niezwykle cenię sobie opinie rodziców i pacjentów. Przyczyniają się one do owocnej współpracy z rodzicami wynikającej z pełnego zrozumienia. Będę wdzięczny za opinię na portalach znanylekarz.pl, rankinglekarzy.pl i facebooku.

Tomasz Hilger - all rights reserved